RCD
EN ISO 12217-1:2017 Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 1 : Neplachetní plavidla o délce trupu 6 m a větší
EN ISO 12217-2:2017 Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 2: Plachetnice o délce trupu 6 m a větší
EN ISO 12217-3:2017 Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 3: Plavidla s délkou trupu do 6 m
EN ISO 6185-1:2017 Nafukovací čluny - Část 1: Čluny s maximálním výkonem motoru 4,5 kW a délky trupu do 8 m
EN ISO 6185-2:2017 Nafukovací čluny - Část 2: Čluny s maximálním výkonem motoru od 4,5 kW do 15 kW a délkou trupu do 8 m
EN ISO 6185-3:2017 Nafukovací čluny - Část 3: Čluny o délce trupu do 8 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším
EN ISO 6185-4:2017 Nafukovací čluny - Část 4: Čluny o délce trupu od 8 m do 24 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším
EN 15609:2012 Zařízení a příslušenství na LPG - Pohonné soustavy na LPG pro lodě, jachty a jiná plavidla
EN ISO 10087:2019 Malá plavidla - Identifikace plavidla - Systém kódování
EN ISO 10088:2017 Malá plavidla - Trvale instalované palivové soustavy
ISO/IEC 8666:2019
ISO 11192:2019 Malá plavidla - Grafické značky
ISO 15085:2018 Malá plavidla - Ochrana proti pádu osoby přes palubu a prostředky pro zpětné vstoupení na palubu
EN 8666:2018 Malá plavidla - základní údaje
EN 15085:2018 Malá plavidla - Ochrana proti pádu osoby přes palubu a prostředky pro zpětné vstoupení na palubu
EN 11591:2019 Malá plavidla - Zorné pole z kormidelního stanoviště
EN 10240:2020 Malá plavidla - Příručka uživatele
EN 12215-1:2018 Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 1: Materiály: termosetové pryskyřice, výztuže ze skelného vlákna, referenční laminát
EN 12215-2:2018 Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 2: Materiály - Jádra sendvičových konstrukcí, vložkové materiály
EN 12215-3:2018 Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 3: Materiály: ocel, hliníkové slitiny, dřevo a jiné materiály
EN 12215-4:2018 Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 4: Dílna a výroba
EN 12215-5:2018 Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 5: Výpočtové tlaky pro jednotrupá plavidla, výpočtová napětí, stanovení rozměrů
EN 12215-6:2018 Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 6: Konstrukční uspořádání a detaily
EN 12215-7:2018 Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 7: Stanovení zatížení pro vícetrupová plavidla a stanovení jejich místních rozměrů s použitím ISO 12215-5
EN 12215-8:2018 Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 8: Kormidla
EN 12215-9:2018 Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 9: Přívěsky trupu plachetnic
EN 12216:2018 Malá plavidla - Okna, poklopy, příklopy, pevná okna a dveře - Požadavky na pevnost a vodotěsnost
EN 9093-1:2018 Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou - Část 1: Kovové části
EN 9093-2:2018 Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou - Část 2: Nekovové
EN 11812:2018 Malá plavidla - Vodotěsné kokpity a kokpity s rychlým odvodněním
EN 15083:2020 Malá plavidla - Drenážní čerpací soustavy
EN 14946:2005 Malá plavidla - Maximální nosnost
EN 9094:2017 Malá plavidla - Požární ochrana
EN 15084:2018 Malá plavidla - Kotvení, uvazování a vlečení - Upevňovací uzly
EN 11592-1:2016 Malá plavidla - Stanovení maximálního jmenovitého výkonu pohonu na základě manévrovací rychlosti - Část 1: Plavidla o délce trupu do 8 m
EN 8665:2017 Malá plavidla - Pístové spalovací motory pro lodní pohon - Měření výkonu a jeho záznam
EN 15584:2017 Malá plavidla - Vestavěné benzínové motory - Palivové a elektrické komponenty na motoru
EN 16147:2018 Malá plavidla - Vestavěné vznětové motory - Palivové, olejové a elektrické komponenty montované na motoru
EN 11105:2020 Malá plavidla - Větrání úseků benzínových motorů a/nebo úseků benzínových nádrží
EN 11547:2018 Malá plavidla - Ochrana startu zatíženého motoru
EN 13590:2018 Malá plavidla - Vodní skútry - Požadavky na konstrukci a instalaci systémů
EN 7840:2018 Malá plavidla - Ohnivzdorné palivové hadice
EN 8469:2018 Malá plavidla - Neohnivzdorné palivové hadice
EN 21487:2018 Malá plavidla - Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže
EN 8849:2018 Malá plavidla - Drenážní čerpadla s elektrickým pohonem na stejnosměrný proud
EN 9097:2017 Malá plavidla - Elektrické ventilátory
EN 10133:2017 Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace stejnosměrného proudu malého napětí
EN 13297:2018 Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého proudu
ISO/IEC 60092-507:2015 Elektrická instalace na plavidlech - Část 507: Malá plavidla
EN 16315:2016 Malá plavidla - Elektrické hnací systémy
EN 8847:2017 Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Lanové a kladkové systémy
EN 8848:2017 Malá plavidla - Ovládací mechanismy kormidel
EN 9775:2017 Malá plavidla - Ovládací mechanismy přívěsných motorů o výkonu od 15 kW do 40 kW
EN 10592:2017 Malá plavidla - Hydraulická kormidelní zařízení
EN 13929:2017 Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Převodové mechanismy
EN 15652:2017 Malá plavidla - Ovládací mechanismy malých člunů s vodometem
EN 25197:2020 Malá plavidla - Elektrické/elektronické řídicí systémy ovládání směru plavby, reverze pohonu a otáček motorů pohonu
EN 10239:2017 Malá plavidla - Instalace zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG)
EN 8846:2017 Malá plavidla - Elektrická zařízení - Ochrana proti vznícení okolních hořlavých plynů
EN 14895:2016 Malá plavidla - Lodní sporáky a spotřebiče pro topení na kapalná paliva
EN 16180:2018 Malá plavidla - Navigační světla - Instalace, umístění a viditelnost
EN 19009:2015 Malá plavidla - Elektrická navigační světla - Funkčnost LED světel
EN 8099-1:2018 Malá plavidla - Kanalizační soustavy - Část 1: Retence odpadních vod
EN 18854:2015 Malá plavidla - Měření emisí výfukových plynů pístových spalovacích motorů - Laboratorní měření plynných emisí a emisí částic
EN 14509-1:2018 Malá plavidla - Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 1: Postupy měření během proplutí
EN 14509-3:2018 Malá plavidla - Hluk šířený vzduchem vyzařovaný motorovými rekreačními plavidly - Část 3: Výpočty a postupy měření pro stanovení hluku
EN 6185-1:2018 Nafukovací čluny - Část 1: Čluny s maximálním výkonem motoru