RCD
EN ISO 12217-1:2017 Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 1 : Neplachetní plavidla o délce trupu 6 m a větší
EN ISO 12217-2:2017 Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 2: Plachetnice o délce trupu 6 m a větší
EN ISO 12217-3:2017 Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 3: Plavidla s délkou trupu do 6 m
EN ISO 6185-1:2017 Nafukovací čluny - Část 1: Čluny s maximálním výkonem motoru 4,5 kW a délky trupu do 8 m
EN ISO 6185-2:2017 Nafukovací čluny - Část 2: Čluny s maximálním výkonem motoru od 4,5 kW do 15 kW a délkou trupu do 8 m
EN ISO 6185-3:2017 Nafukovací čluny - Část 3: Čluny o délce trupu do 8 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším
EN ISO 6185-4:2017 Nafukovací čluny - Část 4: Čluny o délce trupu od 8 m do 24 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším
EN 15609:2012
EN ISO 10087:2019
EN ISO 10088:2017