CPR (N) - M
EN 1090-1:2009 Provádění ocelových konstrukcí
EN 10088-4:2009 Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro použití ve stavebnictví
EN 15088:2006 Hliník a slitiny hliníku - Stavební výrobky pro stavby
EN 10219-1:2018 Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena
EN 10025-1:2005 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí
EN 15048-1:2016 Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje -Část 1: Všeobecné požadavky
EN 14399-1:2015 Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 1: Všeobecné požadavky
EN 13479:2004 Svařovací materiály - Všeobecná výrobková norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů
EN 10340:2007 Ocelové odlitky pro stavebnictví
CPR (N) - S
EN 13043:2013 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
EN 12620+A1:2008 Kamenivo do betonu
EN 13055-1:2003 Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty
EN 13139:2004 Kamenivo pro malty
EN 13108-1:2016 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton
EN 13108-2:2016 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy
EN 13108-3:2016 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 3: Velmi měkká asfaltová směs
EN 13108-4:2016 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka (HRA)
EN 13108-5:2016 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový
EN 13108-6:2016 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 6: Litý asfalt
EN 13108-7:2016 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní
EN 1168+A2:2009 Betonové prefabrikáty - Dutinové panely
EN 12843:2004 Betonové prefabrikáty - Stožáry a sloupy
EN 13225:2013 Betonové prefabrikáty - Tyčové nosné prvky
EN 13747+A2:2006 Betonové prefabrikáty - Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy
EN 14844+A2:2011 Betonové prefabrikáty - Prostorové prvky pro inženýrské sítě
EN 14843:2007 Betonové prefabrikáty - Schodiště
EN 15258:2009 Betonové prefabrikáty - Prvky opěrných stěn
EN 13242+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
CPR (N) - W
EN 13986:2015 Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a označení
CPR
EN 10255:2004 Trubky z nelegované oceli vhodné ke svařování a řezání závitů
CA
EN 206-1:2001 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
MD
ISO 12100:2010 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika
ISO 12100:2011 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika
ISO 13850:2015 Bezpečnost strojních zařízení - Nouzové zastavení - Zásady pro konstrukci
ISO 13857:2019 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami
PED (N)
EN 12778:2005 Nádobí - Tlakové hrnce pro domácí použití
EN 13445:2015 Netopené tlakové nádoby
EN 13445-1:2015 Netopené tlakové nádoby- obecně
EN 13445-2:2017 Netopené tlakové nádoby- materialy
EN 13445-4:2017 Netopené tlakové nádoby- výroba
EN 13445-5:2016 Netopené tlakové nádoby- kontrola a zkoušení
EN 764:2005 Tlaková zařízení
PED (A)
EN 12778:2005 Nádobí - Tlakové hrnce pro domácí použití
EN 13445:2015 Netopené tlakové nádoby
EN 13445-1:2015 Netopené tlakové nádoby- obecně
EN 13445-2:2017 Netopené tlakové nádoby- materialy
EN 13445-4:2017 Netopené tlakové nádoby- výroba
EN 13445-5:2016 Netopené tlakové nádoby- kontrola a zkoušení
EN 764:2005 Tlaková zařízení
EN 12983-1:1900
EN 12983-1:2002
PED
EN 12778:2005 Nádobí - Tlakové hrnce pro domácí použití
EN 13445:2015 Netopené tlakové nádoby
EN 13445-1:2015 Netopené tlakové nádoby- obecně
EN 13445-2:2017 Netopené tlakové nádoby- materialy
EN 13445-4:2017 Netopené tlakové nádoby- výroba
EN 13445-5:2016 Netopené tlakové nádoby- kontrola a zkoušení
EN 764:2005 Tlaková zařízení
GMP+
GMP+ B1 Výroba krmiv - Výroba krmných směsí (GMP +)
GMP+ B2 Výroba krmných materiálů
GMP+ B3 Obchod s krmivy, shromažďování, skladování a překládka krmiv
GMP+ B4 Silniční doprava
GMP+ B4 Zprostředkování silniční přepravy
GMP+ B4 Zprostředkování vodní přepravy
RCD
EN ISO 12217-1:2017 Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 1 : Neplachetní plavidla o délce trupu 6 m a větší
EN ISO 12217-2:2017 Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 2: Plachetnice o délce trupu 6 m a větší
EN ISO 12217-3:2017 Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 3: Plavidla s délkou trupu do 6 m
EN ISO 6185-1:2017 Nafukovací čluny - Část 1: Čluny s maximálním výkonem motoru 4,5 kW a délky trupu do 8 m
EN ISO 6185-2:2017 Nafukovací čluny - Část 2: Čluny s maximálním výkonem motoru od 4,5 kW do 15 kW a délkou trupu do 8 m
EN ISO 6185-3:2017 Nafukovací čluny - Část 3: Čluny o délce trupu do 8 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším
EN ISO 6185-4:2017 Nafukovací čluny - Část 4: Čluny o délce trupu od 8 m do 24 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším
EN 15609:2012
EN ISO 10087:2019
EN ISO 10088:2017